اسکن 3 بعدی CBT

خانه/اسکن 3 بعدی CBT

این سیستمها بر خلاف سیستمهای متعارف، بجای بهره بردن از پرتوهای با مقطع بادبزنی ( fan beam shaped)، از پرتوهای مخروطی شکل (cone beam shaped) بهره می‌برند.

از آنجایی که این سیستمها از آشکارسازهای آرایه‌ای استفاده می‌کنند، بجای گرفتن تصویر بصورت برش به برش، یک حجم داده (volume of data) از بیمار بدست می‌آورد. در واقع تفاوت اصلی اینگونه سیستمها با روشهای متعارف سی تی در چگونگی بازساخت (reconstruction) سیگنال است تا شکل پرتو.

اندازه این سیستمها نیز از سیستمهای متعارف کوچکتر بوده، و برخی از اینگونه سیستمها دز کمتری به بیمار می‌رسانند

post-2

خش سي تي اسكن مجهز به دستگاه سي تي اسكن اسپيرال مولتي
اسلايس آلمان مي باشد و داراي قابليت تصويربرداري پزشكي به روشهاي بسيار پيشرفته و اعمال تشخيصي فوق تخصصي است تحولات چشمگير اخير در زمينه سي تي اسكن مولتي اسلايس افق هاي جديدي در عرصه تشخيص و درمان بيماريها گشوده و به ما اين امكان را مي دهد تا علاوه بر تصويربرداري مقطعي سنتي كه همچنان با ارزش است از روشهاي گوناگون بازسازي سه بعدي تصاوير و همچنين تكنيكهاي جديدي همچون سي تي آنژيوگرافي و اندوسكوپي در جهت تشخيص دقيق تر موارد پاتولوژيك و درك بهتر ماهيت آنها استفاده نماييم استفاده از روشهاي اينترونشنال با هدايت همزمان سي تي اسكن به ما اين امكان را مي دهد تا با حداقل آسيب و با دقت فوق العاده اقدام به اعمال تشخيصي و درماني نماييم .استفاده از روشهاي اينترونشنال با هدايت همزمان سي تي اسكن به ما اين امكان را
مي دهد تا با حداقل آسيب و با دقت فوق العاده اقدام به اعمال تشخيصي و درماني نماييم .