آرشیو ماهانه : مارس 2015

خانه/2015/مارس
Report - 2

گزارش رادیوگرافی

درصورت درخواست پزشک معالج رادیوگرافی های معمولی شامل تصاویر پانورامیک و بایت وینگ درصورت درخواست پزشک معالج رادیوگرافی های معمولی شامل تصاویر پانورامیک و بایت وینگ

post-2

اسکن 3 بعدی CBT

درصورت درخواست پزشک معالج رادیوگرافی های معمولی شامل تصاویر پانورامیک و بایت وینگ

درصورت درخواست پزشک معالج رادیوگرافی های معمولی شامل تصاویر پانورامیک و بایت وینگ